Friedensstimme

Friedensstimme ondersteunt evangelisatiewerk en Bijbelverspreiding in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De voormalige Sovjet-Unie beslaat 15% van het aardoppervlak.

Friedensstimme